Americký Slávik / American Nightingale

Prihláška do 3. ročníka  speváckej súťaže v interpretácii českej a slovenskej ľudovej piesne AMERICKÝ SLÁVIK

Prihláste svoje dieťa do speváckej súťaže Americký Slávik 2017: je povinná pre všetkých finalistov.

Stiahnite si registračný formulár tu:
(Word version)   (PDF version)

Vyplnený registračný formulár prosím zašlite
e-mailom na adresu:
prihlaska@americkyslavik.com.

Informácie poskytujeme na: info@americkyslavik.com.

 

SPONZORI A REKLAMNÍ PARTNERI: