Americký Slávik / American Nightingale

VÝKONNÝ VÝBOR AMERICKÉHO SLÁVIKA

Garanti
Peter Dvorský
Karel Gott

Predseda výkonného výboru
PhDr. Peter Štilicha


ODBORN
Á POROTA AMERICKÉHO SLÁVIKA

... porota bude vyhlásená začiatkom novembra 2017


SPONZORI A REKLAMNÍ PARTNERI: