Americký Slávik / American NightingaleS radosťou konštatujeme, že Slávik za hranicami našich krajín úspešne pokračuje.
Prvé dva ročníky Amerického Slávika v rokoch 2011 a 2012 boli úžasné a my sa už tešíme na nové talenty v roku 2017.

Dovoľujem
e si vysloviť srdečnú vďaku členom organizácie + 421 Foundation za ich neúnavnú prácu ako i partnerom a podporovateľom projektu za podporu.

Vám, mladým Americkým Slávikom budeme tuho držať palce a pevne veríme, že sa nám čoskoro podarí prísť do USA spoločne si s vami zaspievať.

Vaši    
Karel Gott a Peter Dvorský,
garanti Amerického Slávika

SPONZORI A REKLAMNÍ PARTNERI: